Z zakresu geodezji oferujemy

 • Podziały nieruchomości
 • Rozgraniczenia
 • Wskazania granic oraz wznowienia znaków granicznych
 • Sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
 • Mapy do celów projektowych (analogowe, oraz numeryczne obsługiwane m. in. przez programy Autodesc AutoCad
 • Tyczenie: budynków, budowli, infrastruktury technicznej, sieci uzbrojenia terenu i innych
 • Inwentaryzacje powykonawcze:
 • Wszelkie obiekty kubaturowe (budynki, budowle)
 • Urządzenia naziemne i podziemne
 • Niwelacje terenu
 • Pomiary i obliczenia mas ziemnych
 • Kompleksowa obsługa inwestycji

Z zakresu budownictwa oferujemy

 • Projekty indywidualne budynków
 • Projekty przyłączy, zjazdów
 • Projekty stawów
 • Adaptacje projektów powtarzalnych
 • Projekty zagospodarowania działek
 • Inwentaryzacje budynków
 • Kosztorysowanie

Z zakresu geodezji, budownictwa i nieruchomości

PORADY PRAWNE

 • przygotowanie dokumentacji do celów prawnych z zakresu zniesienia współwłasności, zasiedzenia, uwłaszczenia, rozgraniczenia, ustalenia służebności gruntowej i osobistej
 • sporządzanie wniosków i przygotowanie dokumentacji dla celów postępowań administracyjno – sądowych
 • bieżące porady z zakresu prawa geodezyjnego i budowlanego
 • przygotowanie dokumentacji do celów notarialnych (kupno-sprzedaż, darowizna, dziedziczenie i inne)

Porady prawne dokonywane są we wtorki od godz. 16.00, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Projektowanie zieleni

Projekty :

 • Ogrody
 • Parki
 • Skwery
 • Inne tereny zieleni

Plotowanie , skanowanie, wydruki w kolorze do formatu A-0

HUB LINKÓW

https://www.voltes.pl/

euromat21.pl

hellhaim.pl

multitech.waw.pl

www.vanderer.pl/blog