Z zakresu geodezji oferujemy

 • Podziały nieruchomości
 • Rozgraniczenia
 • Wskazania granic oraz wznowienia znaków granicznych
 • Sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
 • Mapy do celów projektowych (analogowe, oraz numeryczne obsługiwane m. in. przez programy Autodesc AutoCad
 • Tyczenie: budynków, budowli, infrastruktury technicznej, sieci uzbrojenia terenu i innych
 • Inwentaryzacje powykonawcze:
 • Wszelkie obiekty kubaturowe (budynki, budowle)
 • Urządzenia naziemne i podziemne
 • Niwelacje terenu
 • Pomiary i obliczenia mas ziemnych
 • Kompleksowa obsługa inwestycji

Pomiary wykonujemy sprzętem japońskich firm najwyższej światowej klasy

GPS TOPCON, GPS SOKKIA

TACHIMETRY NIKON

NIWELATORY TOPCON, SOKKIA